Hiển thị kết quả duy nhất

Thiết bị luân nhiệt PCR

GTC96S – Máy luân nhiệt PCR 96 giếng