An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Ứng Dụng Khoa Học Kỹ Thuật

Giải Pháp Chất Lượng An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Giải pháp chính xác, hiệu quả cho các phòng thí nghiệm kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm giúp cải thiện hiệu quả và năng suất giúp mang lại lợi thế cạnh tranh cho khách hàng của chúng tôi.

Trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm chúng tôi tin rằng làm việc theo nhóm giúp tạo ra nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và chúng tôi cố găng hỗ trợ khách hàng trong phòng thí nghiệm khi họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi làm việc với các tổ chức giáo dục, cơ quan an toàn thực phẩm và các tổ chức khác để hỗ trợ các công trình nghiên cứu, cung cấp thông tin chi tiết về các quy định và cung cấp các giải pháp cải thiện chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm khắp cả nước.

Sản Phẩm Được Khuyên Dùng ĐÁNH GIÁ TỪ CÁC CHUYÊN GIA