Thiết bị quang phổ huỳnh quang

Đầu dò huỳnh quang là một đầu dò nano lý tưởng vì đầu dò này thực hiện trong khoảng thời gian nano giây và bị tác động bởi các quá trình phân tử xảy ra trên phạm vi nanomet

Phương pháp mới - Hiện Đại - Tiện Dụng3 Bước Triển Khai Hệ Thống