SPECAC (Spectroscopic Accessories Company): 65 năm kinh nghiệm và trực tiếp OEM cung cấp các phụ kiện chuẩn bị mẫu IR và FTIR chính xác và đáng tin cậy cho các nhà sản xuất IR và FTIR trên toàn cầu như Thermo Scientific, Bruker, Shimadzu...

Nhà cung cấp: Specac - UK

Phương pháp mới - Hiện Đại - Tiện Dụng3 Bước Triển Khai Hệ Thống