Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt trùng hơi nước (IT26-C) - Type 5

Nhà cung cấp Terragene

Phương pháp mới - Hiện Đại - Tiện Dụng3 Bước Triển Khai Hệ Thống