Bút swap protein Pro1 Micro

Nhà cung cấp Terragene

Thông tin chung:

Được thiết kế để phát hiện và định lượng protein, chất gây dị ứng và các tác nhân khử có độ nhạy cao trên bề mặt và các khu vực khó tiếp cận sau quá trình vệ sinh

Các tiêu chuẩn:

ISO 15883-1:2006 / HTM 01-01:2016 / HTM 01-05:2013

Thông tin kỹ thuật:

- Hệ thống bao gồm một dung dịch có hoạt tính và bông tăm có độ thấm hút cao, cho phép thu mẫu từ nhiều bề mặt khác nhau nhưng cho cùng hiệu quả

- Đường kính bút: 12.4 mm, chiều dài: 163.6 mm, chiều dài bông tăm: 107.2 mm

- Giới hạn phát hiện: 1 μg

- Độ nhạy: 0.3 μg

- Định tính: Sử dụng thiết bị Bionova® IC10/20 (nhiệt độ: 60 ± 2º C; 15 phút)

- Định lượng: Sử dụng thiết bị Bionova® IC10/20FR, Bionova® IC10/20FRLCD (15 phút) hoặc Bionova® MiniPro (10 phút)

Phương pháp mới - Hiện Đại - Tiện Dụng3 Bước Triển Khai Hệ Thống